+40-265-21 55 51CONTACT
0item(s)

Nu aveți nici un produs în coș.

Product was successfully added to your shopping cart.

ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE

Setare Direcție Descendentă

   

Articolele de la 1 până la 10 din 48 în total

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. DE LA DEMOCRAŢIA INTERBELICĂ LA TOTALITARISM. ORAŞUL LUDUŞ ÎNTRE ANII 1940-1960

  Marcela Berar
  Seria Editorială Teze de Doctorat
  • ISBN 978-973-169-690-4, Editura University Press, Târgu Mureș, 2021

  Dedicație
  Mi-au dat bogăția cunoașterii istoriei, m-au transformat în dascălul care sunt azi, apoi m-au aruncat în scenă. Am stat drept asemeni unui debutant, care părea a fi la primul monolog, dar mi-am găsit cuvintele exact acolo unde le-au așezat atât de frumos, atât de calm, atât de curat. Mulțumiri profesorilor mei de istorie!
  Autorul

 2. Trends in Medical Language Teaching and Learning

  Tendinţe în predarea şi învăţarea limbajelor medicale Autori: POP ANIȘOARA, NĂZNEAN ADRIAN Editura University Press, 2016 ISBN: 978-973-169-464-1 Lucrarea expune, în manieră științifică, cele mai recente tendințe în predarea și învățarea limbii engleze. Volumul are la bază experiența didactică a autorilor în predarea limbii engleze pentru studenții de la Universitățile de Medicină. Cu toate acestea, prin tematica abordată, lucrarea se adresează tuturor celor interesați să aprofundeze cele mai noi metode de predare în domeniul limbilor străine. The work presents, in a scientific way, the latest trends in teaching and learning English. The volume is based on the authors' teaching experience in teaching English to students at Medical Universities. However, through the approached topic, the work is addressed to all those interested in mastering the latest teaching methods in the field of foreign languages.
 3. VASILE NETEA STUDII ISTORICE ȘI LITERARE V (1978-1987)

  Ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş Editura University Press, 2018 ISBN general: 978-973-169-540-2 Vol. 5. ISBN 978-973-169-539-6 Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea. The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the "Vasile Netea" Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.
 4. VASILE NETEA STUDII ISTORICE ȘI LITERARE IV (1973-1977)

  Ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş Editura University Press, 2018 ISBN general: 978-973-169-540-2 Vol. 4. ISBN 978-973-169-538-9 Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea. The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the "Vasile Netea" Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.
 5. VASILE NETEA STUDII ISTORICE ȘI LITERARE III (1970-1972)

  Ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş Editura University Press, 2018 ISBN general: 978-973-169-540-2 Vol. 3. ISBN 978-973-169-537-2 Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea. The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the "Vasile Netea" Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.
 6. VASILE NETEA STUDII ISTORICE ȘI LITERARE II (1967-1969)

  Ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş Editura University Press, 2018 ISBN general: 978-973-169-540-2 Vol. 2. ISBN 978-973-169-536-5 Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea. The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the "Vasile Netea" Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.
 7. VASILE NETEA STUDII ISTORICE ȘI LITERARE I (1940-1966)

  Ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş Editura University Press, 2018 ISBN general: 978-973-169-540-2 Vol. 1. ISBN 978-973-169-535-8 Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea. The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the "Vasile Netea" Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.
 8. ARHIVIȘTI ARDELENI. Dicționar biobibliografic

  Coordonator: Liviu Boar Editura „Petru Maior” University Press, 2014, ISBN 978-606-581-120-1 Lucrarea coordonată de către Liviu Boar reprezintă o contribuție semnificativă fiind primul dicționar biobibliografic al arhiviștilor ardeleni. Volumul cuprinde biografiile unui număr de 45 arhiviști care s-au născut în Ardeal sau şi-au desfăşurat activitatea în arhivele din Ardeal. Biografiile sunt ordonate strict alfabetic, la sfârşitul fiecăreia fiind menționat autorul (autorii) şi publicată, acolo unde este cazul bibliografia selectivă cuprinzând lucrările respectivului arhivist, precum şi referințele despre acesta. The work coordinated by Liviu Boar represents a significant contribution as the first biobibliographic dictionary of Transylvanian archivists. The volume includes the biographies of 45 archivists who were born in Transylvania or worked in the archives of Transylvania. The biographies are ordered strictly alphabetically, at the end of each the author(s) are mentioned, and where appropriate, the selective bibliography containing the works of the respective archivist are published, as well as the references about them.
 9. Rolul educaţiei în dezvoltarea identităţii culturale a elevilor

  Conferinţă naţională cu participare internaţională (2017, Târgu Mureş) coordonator: Porkoláb Annamária. Editura University Press, 2017, ISBN 978-973-169-491-7 Volumul, reunește lucrările dezbătute in cadrul Conferinței cu participare Internațională „Rolul educației în dezvoltarea identității culturale” având ca și scop identificarea mijloacelor și practicilor care sa determine dezvoltarea unei identități culturale sănătoase. Lucrarea atrage atenția asupra importanței sensibilizării tuturor actorilor sociali în a-și asuma responsabilitatea în ceea ce privește educația culturală a tinerei generații. The volume brings together the papers debated at the Conference with International Participation "The role of education in the development of cultural identity" with the aim of identifying the means and practices to determine the development of a healthy cultural identity. The work draws attention to the importance of raising awareness among all social actors in taking responsibility for the cultural education of the young generation.
 10. Studii şi interpretări. Volum doctoranzi

  coordonator: prof. univ. dr. Iulian Boldea Editura University Press, 2019 ISBN 978-973-163-629-4 Construit într-un spirit unitar, în ciuda diversității tematice a studiilor pe care le reunește, volumul de față poate fi perceput ca un eşantion reprezentativ al cercetării filologice şi istorice realizate la Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş. Calitatea și seriozitatea abordărilor fac ca studiile cuprinse în volum să fie incitante prin subiect, intuiții sau strategii interpretative. Despite its tematic diversity, the volume includes the most significant researches in the literary and historical fileds led by the Ph.D students from the School for Doctoral Studies of ”George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureş.
Setare Direcție Descendentă

   

Articolele de la 1 până la 10 din 48 în total

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5