+40-265-21 55 51CONTACT
0item(s)

Nu aveți nici un produs în coș.

Product was successfully added to your shopping cart.

Istorie și studii culturale

Setare Direcție Descendentă

   

Articolele de la 1 până la 10 din 28 în total

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Construcţia economică a României. Reforma agrară în fostul judeţ Târnava Mică (după teza de doctorat)

  Autor: Mircea-Dumitru Prozan Editura University Press, 2019, ISBN 978-973-169-582-2 438 pagini (print alb-negru, copertă color) Lucrarea reconstituie întreg spectrul problematicii agrare din România interbelică în baza unui studiu de caz aspura județului Târnava Mică. Subiectele abordate fac referire la aspecte precum: scopul reformei din perspectiva stabilității sociale; importanța ei în diminuarea influenței curentului bolșevic în lumea satului; lămurirea numeroaselor dileme care au marcat societatea românească, dificilele întrebări teoretice, cât și practice, de exemplu referitoare la cât să reprezinte suprafețele minime și maxime disponibile; ce compensații trebuiau să primească proprietarii și cum să fie plătite; care putea fi capitalul pentru noii proprietari în vederea achizițiilor de mașini agricole, semințe etc. The paper reconstructs the whole spectrum of agrarian affairs in interwar Romania based on a case study of Târnava Mică County. The topics addressed refer to issues such as: the purpose of the reform from the perspective of social stability; its importance in diminishing the influence of the bolshevik current in the village world; clarification of the numerous dilemmas that marked the Romanian society, the difficult theoretical as well as practical questions, for example regarding how much the minimum and maximum available surfaces should represent; what compensation the owners were to receive and how to pay it etc.
 2. ARHIVIȘTI ARDELENI. Dicționar biobibliografic. Ediția a II-a, completată și revizuită (varianta color)

  Coordonator: Liviu Boar University Press, ISBN 978-973-169-574-7, 2019 Lucrarea reprezintă un omagiu adus arhiviștilor trecuți în neființă, prin publicarea biografiilor lor, a celor care au profesat în cadrul Arhivelor Ardelene și care au avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea științei arhivistice, una dintre principalele surse ale scrierii istoriei. Volumul completează ediția din 2014 cu biografiile unor arhiviști precum Mihai Apan (1938-2019) de la Oradea, Aurel-Cornel Băruţă (1940-2018) de la Alba Iulia, Mihail Cerghedean (1939-2015) de la Deva, Petru Bujor Dulgău (1951-2016) de la Oradea, Ionel Mureşan (1954-2019) de la Târgu Mureş, Gernot Nussbächer (1939-2018) de la Braşov şi Ioan Pleşa (1933-2016) de la Alba Iulia. La aceştia se adaugă şi biografiile lui Nestor Şimon (1862-1915) de la Bistriţa şi cea a lui Franz Zimmermann (1850-1935) de la Sibiu. The volume completes the 2014 edition with the biographies of some archivists such as Mihai Apan (1938-2019) from Oradea, Aurel-Cornel Băruţă (1940-2018) from Alba Iulia, Mihail Cerghedean (1939-2015) from Deva, Petru Bujor Dulgău (1951-2016) from Oradea, Ionel Mureşan (1954-2019) from Târgu Mureş, Gernot Nussbächer (1939-2018) from Braşov and Ioan Pleşa (1933-2016) from Alba Iulia. The biographies of Nestor Şimon (1862-1915) from Bistriţa and Franz Zimmermann (1850-1935) from Sibiu are added to these.
 3. ARHIVIȘTI ARDELENI. Dicționar biobibliografic. Ediția a II-a, completată și revizuită (print alb negru, coperta color)

  Coordonator: Liviu Boar University Press, ISBN 978-973-169-574-7, 2019 Lucrarea reprezintă un omagiu adus arhiviștilor trecuți în neființă, prin publicarea biografiilor lor, a celor care au profesat în cadrul Arhivelor Ardelene și care au avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea științei arhivistice, una dintre principalele surse ale scrierii istoriei. Volumul completează ediția din 2014 cu biografiile unor arhiviști precum Mihai Apan (1938-2019) de la Oradea, Aurel-Cornel Băruţă (1940-2018) de la Alba Iulia, Mihail Cerghedean (1939-2015) de la Deva, Petru Bujor Dulgău (1951-2016) de la Oradea, Ionel Mureşan (1954-2019) de la Târgu Mureş, Gernot Nussbächer (1939-2018) de la Braşov şi Ioan Pleşa (1933-2016) de la Alba Iulia. La aceştia se adaugă şi biografiile lui Nestor Şimon (1862-1915) de la Bistriţa şi cea a lui Franz Zimmermann (1850-1935) de la Sibiu. The volume completes the 2014 edition with the biographies of some archivists such as Mihai Apan (1938-2019) from Oradea, Aurel-Cornel Băruţă (1940-2018) from Alba Iulia, Mihail Cerghedean (1939-2015) from Deva, Petru Bujor Dulgău (1951-2016) from Oradea, Ionel Mureşan (1954-2019) from Târgu Mureş, Gernot Nussbächer (1939-2018) from Braşov and Ioan Pleşa (1933-2016) from Alba Iulia. The biographies of Nestor Şimon (1862-1915) from Bistriţa and Franz Zimmermann (1850-1935) from Sibiu are added to these.
 4. Leadership and liability. An examination of Romania's support for Soviet-based military action

  MERRICK MCCALL BLACK Editura University Press, 2020 ISBN 978-973-169-647-8 Lucrarea analizează contextul și factorii necesari pentru ca România să fi susținut o acțiune militară sovietică în perioada imediat următoare încheierii Pactulul de la Varșovia. Concentrându-se pe perioada cuprinsă între 1956-1968, autoarea analizează mai mulți factori posibili precum: schimbările interne la nivelul conducerii, impactul naționalismului asupra politicii interne și externe a autorităților comuniste române și contextul geopolitic regional. This book seeks to explore the necessary conditions for Romania to support Soviet-based Military Action, predominantly the incidents that involved the Warsaw Pact between the dates of 1956 and 1968. This essay considers four possible factors: domestic changes in leadership, the effect of nationalism on Romania’s internal and external policy, and the geopolitical context of the region. Through these historical lenses, this paper asserts that, despite the import of nationalism, foreign political actors provided the most critical foundation for dissent by virtue of political and financial support.
 5. Studii şi interpretări. Volum doctoranzi

  coordonator: prof. univ. dr. Iulian Boldea Editura University Press, 2019 ISBN 978-973-163-629-4 Construit într-un spirit unitar, în ciuda diversității tematice a studiilor pe care le reunește, volumul de față poate fi perceput ca un eşantion reprezentativ al cercetării filologice şi istorice realizate la Şcoala Doctorală de Litere, Ştiinţe Umaniste şi Aplicate din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş. Calitatea și seriozitatea abordărilor fac ca studiile cuprinse în volum să fie incitante prin subiect, intuiții sau strategii interpretative. Despite its tematic diversity, the volume includes the most significant researches in the literary and historical fileds led by the Ph.D students from the School for Doctoral Studies of ”George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureş.
 6. Rolul educaţiei în dezvoltarea identităţii culturale a elevilor

  Conferinţă naţională cu participare internaţională (2017, Târgu Mureş) coordonator: Porkoláb Annamária. Editura University Press, 2017, ISBN 978-973-169-491-7 Volumul, reunește lucrările dezbătute in cadrul Conferinței cu participare Internațională „Rolul educației în dezvoltarea identității culturale” având ca și scop identificarea mijloacelor și practicilor care sa determine dezvoltarea unei identități culturale sănătoase. Lucrarea atrage atenția asupra importanței sensibilizării tuturor actorilor sociali în a-și asuma responsabilitatea în ceea ce privește educația culturală a tinerei generații. The volume brings together the papers debated at the Conference with International Participation "The role of education in the development of cultural identity" with the aim of identifying the means and practices to determine the development of a healthy cultural identity. The work draws attention to the importance of raising awareness among all social actors in taking responsibility for the cultural education of the young generation.
 7. ARHIVIȘTI ARDELENI. Dicționar biobibliografic

  Coordonator: Liviu Boar Editura „Petru Maior” University Press, 2014, ISBN 978-606-581-120-1 Lucrarea coordonată de către Liviu Boar reprezintă o contribuție semnificativă fiind primul dicționar biobibliografic al arhiviștilor ardeleni. Volumul cuprinde biografiile unui număr de 45 arhiviști care s-au născut în Ardeal sau şi-au desfăşurat activitatea în arhivele din Ardeal. Biografiile sunt ordonate strict alfabetic, la sfârşitul fiecăreia fiind menționat autorul (autorii) şi publicată, acolo unde este cazul bibliografia selectivă cuprinzând lucrările respectivului arhivist, precum şi referințele despre acesta. The work coordinated by Liviu Boar represents a significant contribution as the first biobibliographic dictionary of Transylvanian archivists. The volume includes the biographies of 45 archivists who were born in Transylvania or worked in the archives of Transylvania. The biographies are ordered strictly alphabetically, at the end of each the author(s) are mentioned, and where appropriate, the selective bibliography containing the works of the respective archivist are published, as well as the references about them.
 8. VASILE NETEA STUDII ISTORICE ȘI LITERARE I (1940-1966)

  Ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş Editura University Press, 2018 ISBN general: 978-973-169-540-2 Vol. 1. ISBN 978-973-169-535-8 Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea. The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the "Vasile Netea" Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.
 9. VASILE NETEA STUDII ISTORICE ȘI LITERARE II (1967-1969)

  Ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş Editura University Press, 2018 ISBN general: 978-973-169-540-2 Vol. 2. ISBN 978-973-169-536-5 Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea. The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the "Vasile Netea" Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.
 10. VASILE NETEA STUDII ISTORICE ȘI LITERARE III (1970-1972)

  Ediţie îngrijită de Dimitrie Poptămaş Editura University Press, 2018 ISBN general: 978-973-169-540-2 Vol. 3. ISBN 978-973-169-537-2 Apariția celor cinci volume reprezintă un eveniment editorial cu semnificație aparte, cu valoare de simbol pentru Centenarul Unirii, Vasile Netea dedicând sute de articole și una din cele mai citite cărți zilei de 1 Decembrie 1918. Ediția a apărut sub îngrijirea lui Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea” . Cele cinci volume cuprind zeci de articole, apărute în revistele de cultură și în revistele de istorie și literatură din perioada 1940-1987, întregind diversitatea subiectelor istorice și literare ale publicistului și istoricului Vasile Netea. The five volumes represent an editorial event with special significance having a symbolic value for the Centenary of the Union as Vasile Netea dedicated hundreds of articles to December 1, 1918. The edition was coordinated by Dimitrie Poptămaș, the president of the "Vasile Netea" Cultural Foundation. The five volumes include dozens of articles, published in culture magazines and in history and literature magazines from 1940-1987, completing the diversity of historical and literary topics of the publicist and historian Vasile Netea.
Setare Direcție Descendentă

   

Articolele de la 1 până la 10 din 28 în total

 1. 1
 2. 2
 3. 3