+40-265-21 55 51CONTACT
0item(s)

Nu aveți nici un produs în coș.

Product was successfully added to your shopping cart.

Filologie

Setare Direcție Ascendentă

   

Articolele de la 1 până la 10 din 11 în total

 1. 1
 2. 2
 1. GEOMETRIA OPEREI CRITICE A LUI NICOLAE BALOTĂ

  Autor: Mirela DREDEŢIANU Editura University Press, 2018 ISBN: 978-973-169-557-0 Volumul analizează, sub forma unor eseuri, personalitatea poliedrică a omului Nicolae Balotă, teoretician al literaturii, critic şi istoric literar, scriitor modern auto-reflexiv. Fiecare text se bazează pe o descriere, dar întrucât există un conflict între metaforă şi textul la care se referă Nicolae Balotă, autoarea a încercat să descopere un sens, utilizând acelaşi procedeu: un titlu metaforic, o legitimare descriptivă şi o revelare a contradicţiilor. The volume analyzes, in the form of essays, the multifaceted personality of the man Nicolae Balotă, literary theorist, literary critic and historian, modern self-reflective writer. Each text is based on a description, but since there is a conflict between the metaphor and the text to which Nicolae Balotă refers, the author tried to discover a meaning, using the same procedure: a metaphorical title, a descriptive legitimation and identification of contradictions.
 2. Ipostaze și lecturi critice. Secvențe de literatură română

  Autor: Iulian BOLDEA Editura University Press, 2018 ISBN: 978-973-169-567-9 Cartea de faţă reuneşte studii, cronici literare şi eseuri publicate iniţial, în ultimii ani, în reviste de cultură din România şi din Republica Moldova: „România literară”, „Vatra”, „Apostrof”, „Limba română”, „Euphorion”, „LitArt”. Cartea porneşte de la ideea că literatura română de azi are şansa să se reinventeze, dacă îşi ia în serios mizele cu adevărat importante şi îşi asumă, prin instituţii culturale şi academice, prin efigiile sale critice, prin reviste şi alte foruri decizionale, obiectivitatea în judecarea propriei imagini, fără părtinire şi fără tentaţia autoiluzionării. This book brings together studies, literary chronicles and essays initially published in recent years in cultural magazines in Romania and the Republic of Moldova: "Literary Romania", "Vatra", "Apostrophe", "Romanian Language", "Euphorion", "LitArt". The book starts from the idea that today's Romanian literature has the chance to reinvent itself, if it takes it’s really important stakes seriously and assumes, through cultural and academic institutions, through its critical effigies, through magazines and other decision-making forums, objectivity in judgment of its own image, without bias and without the temptation of self-delusion.
 3. English for Nutrition and Dietetics English for Nutrition and Dietetics
  New

  English for Nutrition and Dietetics

  Autor: Anișoara Pop Editura University Press, 2020 ISBN: 978-973-169-649-2 Lucrarea prezintă principiile cuprinzătoare ale alimentației, nutriției, dietei și tehnologiei într-o limbă engleză clară și științifică adresându-se celor interesați să studieze mai multe despre aspectele fundamentale ale nutriției în limba engleză. Autoarea a realizat o serie de activități de învățare eficiente cu scopul de a satisface o gamă largă de nevoi și interese ale cursanțior doritori să aprofundeze cunoașterea limbii engleze. The aim of English for Nutrition and Dietetics is to present comprehensive principles of food, nutrition, diet and technology in a clear and scientific English language that points out how this knowledge can be utilized to preserve normal, vigorous and healthy bodies by learners who are not only majoring in nutrition, but may also want to study more about the fundamental aspects of nutrition in English and how it applies to their own lives. The author created a series of most effective learning activities that are designed to meet a wide array of English learners’ needs and interests.
 4. Updates in Medical English (ME)

  Studies in applied linguistics and ME methodology (Studii de lingvistică aplicată și predarea limbajelor medicale) Editori: POP ANIȘOARA, NĂZNEAN ADRIAN Editura University Press, 2017 ISBN: 978-973-169-494-8 Volumul reprezintă o culegere de studii de lingvistică aplicată și metdologia predării limbajelor medicale. Scopul lucrării este de a oferi celor interesați, cadrelor didactice universitare în mod special, repere privind cele mai recente direcții și metode de abordare din domeniul lingvisticii. Lucrarea este structurată în două părți, prima abordând aspect conexe metodologiei predării limbajelor medicale iar cea de a doua cuprinzând studii de lingivistică aplicată. UPDATES IN MEDICAL ENGLISH is a volume of studies in applied linguistics and Medical language methodology, coordinated by the Foreign Language Department of the University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș. Its major purpose is to fulfil the need for continuous professional development of foreign language professionals and researchers in medical higher education institutions and connected fields, in order to help them keep abreast developments and learn about latest trends, adapt and adopt the best practices and gold standard approaches in applied linguistics and language teaching. Chapters, focusing on a wide range of topical ME subjects, were assigned to the two main volume parts: Part 1 – Approaches and methods in Medical language learning/teaching and PART 2 – Applied linguistics.
 5. ILUZIA NEMURIRII

  MIRCEA CHIOREAN Editura University Press, 2015 ISBN 978-973-169-373-6 Cartea de față își propune să aducă în atenția cititorului un subiect de mare actualitate, finalul vieții și ceea ce este dincolo de el, prin prisma omului de știința și a medicului care nu odată a asistat la despărțirea individului de corpul său fizic și trecerea sa într-o altă dimensiune. Volumul reprezintă o conciliere bazată pe dovezi științifice a unor ani de discuții și polemici legate de ceea ce reprezintă viața, moartea și ceea ce rămâne sau ne așteaptă dincolo de ea. Înainte de a fi o carte cu caracter științific, este în primul rând un element de introspecție și de autoevaluare a spiritualității cititorului. This book aims to bring to the reader's attention a topic of great relevance, the end of life and what is beyond it, through the prism of the scientist and the doctor who many times witnessed the separation of the individual from his physical body and his transition into another dimension. The "ILLUSION OF IMMORTALITY" is a conciliation based on scientific evidence of years of discussion and controversy about what life and death are, and what remains or awaits us beyond it. Before being a scientific book, it is primarily an element of introspection and self-assessment of the reader's spirituality.
 6. THE ILLUSION OF IMMORTAITY - ILUZIA NEMURIRII, limba engleza

  MIRCEA CHIOREAN Editura University Press, 2016 ISBN 978-973-169-455-9 Volumul reprezintă traducerea lucrării editate în 2015 la University Press, Iluzia nemuririi . Cartea de față își propune să aducă în atenția cititorului un subiect de mare actualitate, finalul vieții și ceea ce este dincolo de el, prin prisma omului de știința și a medicului care nu odată a asistat la despărțirea individului de corpul său fizic și trecerea sa într-o altă dimensiune. “ILUZIA NEMURIRII” reprezintă o conciliere bazată pe dovezi științifice a unor ani de discuții și polemici legate de ceea ce reprezintă viața, moartea și ceea ce rămâne sau ne așteaptă dincolo de ea. The volume represents the translation of the work published in 2015 at University Press, The Illusion of Immortality. This book aims to bring to the reader's attention a topic of great relevance, the end of life and what is beyond it, through the prism of the scientist and the doctor who many times witnessed the separation of the individual from his physical body and his transition into another dimension. The "ILLUSION OF IMMORTALITY" is a conciliation based on scientific evidence of years of discussion and controversy about what life and death are, and what remains or awaits us beyond it.
 7. LECȚII DE VIAȚĂ ÎN BLAJUL NATAL

  NICOLAE NEAGU Editura University Press, 2016 ISBN 978-973-169-463-4 Lecțiile de viață din Blajul natal reprezint[ o incursiune într-o imaginară expoziție de tablouri epice, așa cum le intitulează autorul lor, realizate într-un spațiu pictural al urbei natale, plasat în anii copilăriei și adolescenței sale, creionat într-un stil care permite lecturarea cu plăcere a crâmpeielor-memorii, transpuse în adevărate lecții de viață, pilduitoare pentru cei care vor dori să le citească. The volume is more than the autobiographical sketch of the author’s childhood and adolescence spent in Blaj. It rather represents an original monograph of Blaj, presented as a reference cultural center of Transylvania.
 8. English for law students

  Autor: Nicoleta Aurelia Marcu University Press, 2019, ISBN 978-973-169-580-8
 9. Limba română contemporană. Analiza gramaticală a structurii morfosintactice în teste-grilă (ediția a II-a, revizuită)

  Luminița Chiorean Editura University Press, 2018, ISBN 978-973-169-556-3 Cartea Limba română contemporană. Analiza gramaticală a structurii morfosintactice în teste-grilă îl vizează pe cititorul angajat în obținerea competenței idiomatice (elev, student – studii universitare de licență, masterat sau doctorat, profesor de limba română). În plus, considerăm acest demers publicistic drept „addenda” la volumul semnat de G.G. Neamțu: Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincții și ... distincții, Ed. Paralela 45, 2007. Testele-grilă, tip de exercițiu pentru care am optat, folosit frecvent în practica analizei gramaticale, își justifică eficiența prin „joc cu mai multe strategii”. The book “Contemporary Romanian Language. The grammatical analysis of the morphosyntactic structure in multiple choice tests” targets the reader engaged in obtaining the idiomatic competence (pupil, student - undergraduate, master's or doctoral studies, Romanian language teacher). In addition, we consider this journalistic endeavor as an "addendum" to the volume signed by G.G. Neamțu: Theory and practice of grammatical analysis. Distinctions and ... distinctions, Ed. Paralela 45, 2007. The multiple choice tests, the type of test we opted for, i frequently used in the practice of grammatical analysis, and justify their efficiency through "playing with several strategies".
 10. A brief history of English literature. From anglo-saxon oral literature to romantic poetry and prose

  Autor: Corina Alexandrina Lirca Editura University Press, 2020, ISBN 978-973-169-655-3 Cartea propusă pentru publicare este un manual universitar conceput pentru a ajuta studenții din anul I să învețe conceptele fundamentale și momentele cheie în evoluția literaturii engleze, cunoscute și sub numele de literatură britanică. De fapt, manualul cuprinde materialul teoretic și practic utilizat în predarea (prin intermediul a 14 prelegeri și 14 seminarii) cursului intitulat Literatura engleză - De la literatura engleză veche pana la romantism, aflat in planul de invatamant al studenților din anul I la programul de licenta Limba și literatura romană - Limba și literatura engleză. Cursul acoperă primele șase perioade majore din istoria literaturii engleze: - literatura anglo-saxonă, - literatura medievală, - literatura renașterii, - literatura restaurării, - neoclasicism, - romanticismul. Acestea reprezinta aproape 1.400 de ani de literatură engleză (de la începuturi în 449 d.Hr. până în 1837), timp în care producția literară s-a perfecționat treptat pentru a atinge etape rafinate ale evoluției literaturii. În studierea curentelor literare cheie, manualul se concentreaza asupra anumitor autori asociați cu aceaste curente, oferind informații despre contribuția lor la literatură, precum și posibilitatea studenților de a intelege si analiza stilul lor literar, prin intermediul unui numar de texte literare întregi sau al unor fragmente. Toate aceste texte folosite pentru intelegere, analiza si interpretare sunt in domeniul public, fiind mai vechi de 200 ani.
Setare Direcție Ascendentă

   

Articolele de la 1 până la 10 din 11 în total

 1. 1
 2. 2