+40-265-21 55 51CONTACT
0item(s)

Nu aveți nici un produs în coș.

Product was successfully added to your shopping cart.

Filologie

Setare Direcție Ascendentă

   

Articolele de la 11 până la 20 din 20 în total

 1. 1
 2. 2
 1. Trends in Medical Language Teaching and Learning

  Tendinţe în predarea şi învăţarea limbajelor medicale Autori: POP ANIȘOARA, NĂZNEAN ADRIAN Editura University Press, 2016 ISBN: 978-973-169-464-1 Lucrarea expune, în manieră științifică, cele mai recente tendințe în predarea și învățarea limbii engleze. Volumul are la bază experiența didactică a autorilor în predarea limbii engleze pentru studenții de la Universitățile de Medicină. Cu toate acestea, prin tematica abordată, lucrarea se adresează tuturor celor interesați să aprofundeze cele mai noi metode de predare în domeniul limbilor străine. The work presents, in a scientific way, the latest trends in teaching and learning English. The volume is based on the authors' teaching experience in teaching English to students at Medical Universities. However, through the approached topic, the work is addressed to all those interested in mastering the latest teaching methods in the field of foreign languages.
 2. HAZ DE NECAZ

  GABRIEL BEN MERON Editura University Press, 2015, ISBN: 978-973-169-402-3 Cartea profesorului Gabriel Gurman, renumit anestezist cu o foarte bogată activitate în domeniu, cuprinde într-o manieră foarte originală numeroasele glume cu și despre medici. Tematică abordată nu are scopul de a pune într-o lumină defavorabilă profesiunea lui și a confraților, ci încearcă să dea o altă interpretare glumelor, bancurilor sau butadelor despre medici și medicină. Professor Gabriel Gurman's book, a famous anesthetist with a very rich activity in the field, presents in a very original way numerous jokes with and about doctors. The topic is not intended to put in an unfavorable light his profession and that of his colleagues, but tries to give a different interpretation to jokes about doctors and medicine.
 3. ILUZIA NEMURIRII

  MIRCEA CHIOREAN Editura University Press, 2015 ISBN 978-973-169-373-6 Cartea de față își propune să aducă în atenția cititorului un subiect de mare actualitate, finalul vieții și ceea ce este dincolo de el, prin prisma omului de știința și a medicului care nu odată a asistat la despărțirea individului de corpul său fizic și trecerea sa într-o altă dimensiune. Volumul reprezintă o conciliere bazată pe dovezi științifice a unor ani de discuții și polemici legate de ceea ce reprezintă viața, moartea și ceea ce rămâne sau ne așteaptă dincolo de ea. Înainte de a fi o carte cu caracter științific, este în primul rând un element de introspecție și de autoevaluare a spiritualității cititorului. This book aims to bring to the reader's attention a topic of great relevance, the end of life and what is beyond it, through the prism of the scientist and the doctor who many times witnessed the separation of the individual from his physical body and his transition into another dimension. The "ILLUSION OF IMMORTALITY" is a conciliation based on scientific evidence of years of discussion and controversy about what life and death are, and what remains or awaits us beyond it. Before being a scientific book, it is primarily an element of introspection and self-assessment of the reader's spirituality.
 4. THE ILLUSION OF IMMORTAITY - ILUZIA NEMURIRII, limba engleza

  MIRCEA CHIOREAN Editura University Press, 2016 ISBN 978-973-169-455-9 Volumul reprezintă traducerea lucrării editate în 2015 la University Press, Iluzia nemuririi . Cartea de față își propune să aducă în atenția cititorului un subiect de mare actualitate, finalul vieții și ceea ce este dincolo de el, prin prisma omului de știința și a medicului care nu odată a asistat la despărțirea individului de corpul său fizic și trecerea sa într-o altă dimensiune. “ILUZIA NEMURIRII” reprezintă o conciliere bazată pe dovezi științifice a unor ani de discuții și polemici legate de ceea ce reprezintă viața, moartea și ceea ce rămâne sau ne așteaptă dincolo de ea. The volume represents the translation of the work published in 2015 at University Press, The Illusion of Immortality. This book aims to bring to the reader's attention a topic of great relevance, the end of life and what is beyond it, through the prism of the scientist and the doctor who many times witnessed the separation of the individual from his physical body and his transition into another dimension. The "ILLUSION OF IMMORTALITY" is a conciliation based on scientific evidence of years of discussion and controversy about what life and death are, and what remains or awaits us beyond it.
 5. LECȚII DE VIAȚĂ ÎN BLAJUL NATAL

  NICOLAE NEAGU Editura University Press, 2016 ISBN 978-973-169-463-4 Lecțiile de viață din Blajul natal reprezint[ o incursiune într-o imaginară expoziție de tablouri epice, așa cum le intitulează autorul lor, realizate într-un spațiu pictural al urbei natale, plasat în anii copilăriei și adolescenței sale, creionat într-un stil care permite lecturarea cu plăcere a crâmpeielor-memorii, transpuse în adevărate lecții de viață, pilduitoare pentru cei care vor dori să le citească. The volume is more than the autobiographical sketch of the author’s childhood and adolescence spent in Blaj. It rather represents an original monograph of Blaj, presented as a reference cultural center of Transylvania.
 6. English for law students

  Autor: Nicoleta Aurelia Marcu University Press, 2019, ISBN 978-973-169-580-8
 7. HAZ DE NECAZ, ediția a II-a

  Autor: Gabriel Ben Meron ISBN: 978-973-169-637-9, University Press, 2020 „Reacția multora din cei în mâna cărora a ajuns acest volum a fost rapidă și eficientă. După felicitările de rigoare, s-au găsit cunoscuți, prieteni, sau indivizi de a căror existență nu aveam habar, care mi-au trimis anecdote având același subiect, cel al medicinii și al medicilor. După primirea a mai mult de o sută de glume noi, una mai ilariantă decât cealaltă, hotărârea de a propune editurii Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș de reeditarea volumului a devenit clară și necesară. Pentru că, la urma urmei, de ce să nu oferim cititorului de viitor o ediție completă (pe cât de completă poate fi!) a unei antologii care are darul (sper să nu greșesc) de a descreți frunți, de a contribui la un proces de relaxare atât de necesar uneori și de a îmbunătăți, chiar într-o mică măsură, starea de spirit a celui în a cărui mână va cădea noua ediție. Mulți din cei care m-au contactat după apariția primei ediții au ținut să menționeze faptul că citirea ei le-a provocat o stare de bine, chiar dacă doar de moment, și că după trecerea peste ultima pagină au rămas cu senzația că văd cu alți ochi ceea ce se petrece în instituțiile medicale și mai ales , au înțeles mai bine sursa permanentei stări de tensiune în care acționează personalul medical zi de zi. Iată de ce am găsit de cuviință să reiau textul și să-l completez cu ultimele „găselnițe”. Așa cum se va vedea, stilul culegerii a rămas același, ca și împărțirea pe discipline medicale și adnotările „pe margine”. Cu alte cuvinte, e vorba de o ediție completată și nu revizuită, pentru că se pare că realitatea mediului medical în care trăim, activăm sau suntem tratați nu s-a prea schimbat în anii care au trecut de la publicarea primei ediții. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc conducerii Universității târgumureșene pentru acceptarea reeditării volumului și să sper că într-un viitor nu prea îndepărtat, voi fi, grație noilor cititori, în posesia unor noi anecdote care să justifice o a treia ediție. Dragi cititori, eu vă aștept!” Autorul
 8. Limba română contemporană. Analiza gramaticală a structurii morfosintactice în teste-grilă (ediția a II-a, revizuită)

  Luminița Chiorean Editura University Press, 2018, ISBN 978-973-169-556-3 Cartea Limba română contemporană. Analiza gramaticală a structurii morfosintactice în teste-grilă îl vizează pe cititorul angajat în obținerea competenței idiomatice (elev, student – studii universitare de licență, masterat sau doctorat, profesor de limba română). În plus, considerăm acest demers publicistic drept „addenda” la volumul semnat de G.G. Neamțu: Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincții și ... distincții, Ed. Paralela 45, 2007. Testele-grilă, tip de exercițiu pentru care am optat, folosit frecvent în practica analizei gramaticale, își justifică eficiența prin „joc cu mai multe strategii”. The book “Contemporary Romanian Language. The grammatical analysis of the morphosyntactic structure in multiple choice tests” targets the reader engaged in obtaining the idiomatic competence (pupil, student - undergraduate, master's or doctoral studies, Romanian language teacher). In addition, we consider this journalistic endeavor as an "addendum" to the volume signed by G.G. Neamțu: Theory and practice of grammatical analysis. Distinctions and ... distinctions, Ed. Paralela 45, 2007. The multiple choice tests, the type of test we opted for, i frequently used in the practice of grammatical analysis, and justify their efficiency through "playing with several strategies".
 9. A brief history of English literature. From anglo-saxon oral literature to romantic poetry and prose

  Autor: Corina Alexandrina Lirca Editura University Press, 2020, ISBN 978-973-169-655-3 Cartea propusă pentru publicare este un manual universitar conceput pentru a ajuta studenții din anul I să învețe conceptele fundamentale și momentele cheie în evoluția literaturii engleze, cunoscute și sub numele de literatură britanică. De fapt, manualul cuprinde materialul teoretic și practic utilizat în predarea (prin intermediul a 14 prelegeri și 14 seminarii) cursului intitulat Literatura engleză - De la literatura engleză veche pana la romantism, aflat in planul de invatamant al studenților din anul I la programul de licenta Limba și literatura romană - Limba și literatura engleză. Cursul acoperă primele șase perioade majore din istoria literaturii engleze: - literatura anglo-saxonă, - literatura medievală, - literatura renașterii, - literatura restaurării, - neoclasicism, - romanticismul. Acestea reprezinta aproape 1.400 de ani de literatură engleză (de la începuturi în 449 d.Hr. până în 1837), timp în care producția literară s-a perfecționat treptat pentru a atinge etape rafinate ale evoluției literaturii. În studierea curentelor literare cheie, manualul se concentreaza asupra anumitor autori asociați cu aceaste curente, oferind informații despre contribuția lor la literatură, precum și posibilitatea studenților de a intelege si analiza stilul lor literar, prin intermediul unui numar de texte literare întregi sau al unor fragmente. Toate aceste texte folosite pentru intelegere, analiza si interpretare sunt in domeniul public, fiind mai vechi de 200 ani.
 10. Exerciții și reflecții traductive

  Corina Bozedean
  EXERCIȚII ȘI REFLECȚII TRADUCTIVE
  • ISBN 978-973-169-687-4, Editura University Press, Târgu Mureș, 2021

  Volumul de faţă reuneşte o serie de consideraţii traductive, născute din observarea diferitelor aspecte legate de fenomenul traducerii, atât în activitatea practică de traducător şi exeget al traducerii, cât şi în activitatea didactică privitoare la traducere. Cartea se adresează în primul rând traducătorilor în formare, care vor găsi nu doar reflecţii privind procesul şi produsul finit al diverselor tipuri de traducere, ci şi o consistentă bibliografie (generală şi secundară) în domeniu.
  Autorul

Setare Direcție Ascendentă

   

Articolele de la 11 până la 20 din 20 în total

 1. 1
 2. 2