+40-265-21 55 51CONTACT
0item(s)

Nu aveți nici un produs în coș.

Product was successfully added to your shopping cart.

Filologie

Setare Direcție Descendentă

   

10 Articol(e)

 1. English for Nutrition and Dietetics English for Nutrition and Dietetics
  New

  English for Nutrition and Dietetics

  Autor: Anișoara Pop Editura University Press, 2020 ISBN: 978-973-169-649-2 Lucrarea prezintă principiile cuprinzătoare ale alimentației, nutriției, dietei și tehnologiei într-o limbă engleză clară și științifică adresându-se celor interesați să studieze mai multe despre aspectele fundamentale ale nutriției în limba engleză. Autoarea a realizat o serie de activități de învățare eficiente cu scopul de a satisface o gamă largă de nevoi și interese ale cursanțior doritori să aprofundeze cunoașterea limbii engleze. The aim of English for Nutrition and Dietetics is to present comprehensive principles of food, nutrition, diet and technology in a clear and scientific English language that points out how this knowledge can be utilized to preserve normal, vigorous and healthy bodies by learners who are not only majoring in nutrition, but may also want to study more about the fundamental aspects of nutrition in English and how it applies to their own lives. The author created a series of most effective learning activities that are designed to meet a wide array of English learners’ needs and interests.
 2. Exerciții și reflecții traductive

  Corina Bozedean
  EXERCIȚII ȘI REFLECȚII TRADUCTIVE
  • ISBN 978-973-169-687-4, Editura University Press, Târgu Mureș, 2021

  Volumul de faţă reuneşte o serie de consideraţii traductive, născute din observarea diferitelor aspecte legate de fenomenul traducerii, atât în activitatea practică de traducător şi exeget al traducerii, cât şi în activitatea didactică privitoare la traducere. Cartea se adresează în primul rând traducătorilor în formare, care vor găsi nu doar reflecţii privind procesul şi produsul finit al diverselor tipuri de traducere, ci şi o consistentă bibliografie (generală şi secundară) în domeniu.
  Autorul

 3. A BRIEF HISTORY OF ENGLISH LITERATURE. THE 20th CENTURY - MODERNISM and POSTMODERNISM (var. color) A BRIEF HISTORY OF ENGLISH LITERATURE. THE 20th CENTURY - MODERNISM and POSTMODERNISM (var. color)
  New

  A BRIEF HISTORY OF ENGLISH LITERATURE. THE 20th CENTURY - MODERNISM and POSTMODERNISM (var. color)

  Corina Alexandrina Lirca University Press, 2021 ISBN: 978-973-169-731-4
 4. VAGONUL RĂTĂCITOR VAGONUL RĂTĂCITOR
  New

  VAGONUL RĂTĂCITOR

  Autor: Gabriel Ben Meron Editor/Corector: Corina Alexandrina Lirca ISBN: 978-973-169-750-5, EdituraUniversity Press, 2022 Vagonul rătăcitor reprezintă al doilea roman în ebraică publicat de Gabriel ben Meron, un nume sub care se ascunde existența unui medic israelian, originar din România, publicist și eseist în ebraică și română, Prof. univ. Dr. emerit Gabriel Gurman.

  Traducerea din limba ebraică aparține autorului.

 5. HAZ DE NECAZ

  GABRIEL BEN MERON Editura University Press, 2015, ISBN: 978-973-169-402-3 Cartea profesorului Gabriel Gurman, renumit anestezist cu o foarte bogată activitate în domeniu, cuprinde într-o manieră foarte originală numeroasele glume cu și despre medici. Tematică abordată nu are scopul de a pune într-o lumină defavorabilă profesiunea lui și a confraților, ci încearcă să dea o altă interpretare glumelor, bancurilor sau butadelor despre medici și medicină. Professor Gabriel Gurman's book, a famous anesthetist with a very rich activity in the field, presents in a very original way numerous jokes with and about doctors. The topic is not intended to put in an unfavorable light his profession and that of his colleagues, but tries to give a different interpretation to jokes about doctors and medicine.
 6. English for law students

  Autor: Nicoleta Aurelia Marcu University Press, 2019, ISBN 978-973-169-580-8
 7. HAZ DE NECAZ, ediția a II-a

  Autor: Gabriel Ben Meron ISBN: 978-973-169-637-9, University Press, 2020 „Reacția multora din cei în mâna cărora a ajuns acest volum a fost rapidă și eficientă. După felicitările de rigoare, s-au găsit cunoscuți, prieteni, sau indivizi de a căror existență nu aveam habar, care mi-au trimis anecdote având același subiect, cel al medicinii și al medicilor. După primirea a mai mult de o sută de glume noi, una mai ilariantă decât cealaltă, hotărârea de a propune editurii Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș de reeditarea volumului a devenit clară și necesară. Pentru că, la urma urmei, de ce să nu oferim cititorului de viitor o ediție completă (pe cât de completă poate fi!) a unei antologii care are darul (sper să nu greșesc) de a descreți frunți, de a contribui la un proces de relaxare atât de necesar uneori și de a îmbunătăți, chiar într-o mică măsură, starea de spirit a celui în a cărui mână va cădea noua ediție. Mulți din cei care m-au contactat după apariția primei ediții au ținut să menționeze faptul că citirea ei le-a provocat o stare de bine, chiar dacă doar de moment, și că după trecerea peste ultima pagină au rămas cu senzația că văd cu alți ochi ceea ce se petrece în instituțiile medicale și mai ales , au înțeles mai bine sursa permanentei stări de tensiune în care acționează personalul medical zi de zi. Iată de ce am găsit de cuviință să reiau textul și să-l completez cu ultimele „găselnițe”. Așa cum se va vedea, stilul culegerii a rămas același, ca și împărțirea pe discipline medicale și adnotările „pe margine”. Cu alte cuvinte, e vorba de o ediție completată și nu revizuită, pentru că se pare că realitatea mediului medical în care trăim, activăm sau suntem tratați nu s-a prea schimbat în anii care au trecut de la publicarea primei ediții. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc conducerii Universității târgumureșene pentru acceptarea reeditării volumului și să sper că într-un viitor nu prea îndepărtat, voi fi, grație noilor cititori, în posesia unor noi anecdote care să justifice o a treia ediție. Dragi cititori, eu vă aștept!” Autorul
 8. Limba română contemporană. Analiza gramaticală a structurii morfosintactice în teste-grilă (ediția a II-a, revizuită)

  Luminița Chiorean Editura University Press, 2018, ISBN 978-973-169-556-3 Cartea Limba română contemporană. Analiza gramaticală a structurii morfosintactice în teste-grilă îl vizează pe cititorul angajat în obținerea competenței idiomatice (elev, student – studii universitare de licență, masterat sau doctorat, profesor de limba română). În plus, considerăm acest demers publicistic drept „addenda” la volumul semnat de G.G. Neamțu: Teoria şi practica analizei gramaticale. Distincții și ... distincții, Ed. Paralela 45, 2007. Testele-grilă, tip de exercițiu pentru care am optat, folosit frecvent în practica analizei gramaticale, își justifică eficiența prin „joc cu mai multe strategii”. The book “Contemporary Romanian Language. The grammatical analysis of the morphosyntactic structure in multiple choice tests” targets the reader engaged in obtaining the idiomatic competence (pupil, student - undergraduate, master's or doctoral studies, Romanian language teacher). In addition, we consider this journalistic endeavor as an "addendum" to the volume signed by G.G. Neamțu: Theory and practice of grammatical analysis. Distinctions and ... distinctions, Ed. Paralela 45, 2007. The multiple choice tests, the type of test we opted for, i frequently used in the practice of grammatical analysis, and justify their efficiency through "playing with several strategies".
 9. Updates in Medical English (ME)

  Studies in applied linguistics and ME methodology (Studii de lingvistică aplicată și predarea limbajelor medicale) Editori: POP ANIȘOARA, NĂZNEAN ADRIAN Editura University Press, 2017 ISBN: 978-973-169-494-8 Volumul reprezintă o culegere de studii de lingvistică aplicată și metdologia predării limbajelor medicale. Scopul lucrării este de a oferi celor interesați, cadrelor didactice universitare în mod special, repere privind cele mai recente direcții și metode de abordare din domeniul lingvisticii. Lucrarea este structurată în două părți, prima abordând aspect conexe metodologiei predării limbajelor medicale iar cea de a doua cuprinzând studii de lingivistică aplicată. UPDATES IN MEDICAL ENGLISH is a volume of studies in applied linguistics and Medical language methodology, coordinated by the Foreign Language Department of the University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș. Its major purpose is to fulfil the need for continuous professional development of foreign language professionals and researchers in medical higher education institutions and connected fields, in order to help them keep abreast developments and learn about latest trends, adapt and adopt the best practices and gold standard approaches in applied linguistics and language teaching. Chapters, focusing on a wide range of topical ME subjects, were assigned to the two main volume parts: Part 1 – Approaches and methods in Medical language learning/teaching and PART 2 – Applied linguistics.
 10. English for Cosmetics English for Cosmetics
  New

  English for Cosmetics

  Anișoara Pop Editura University Press, 2022 ISBN 978-973-169-751-2
Setare Direcție Descendentă

   

10 Articol(e)