+40-265-21 55 51CONTACT
0item(s)

Nu aveți nici un produs în coș.

Product was successfully added to your shopping cart.

Filologie

Setare Direcție Descendentă

   

Articolele de la 1 până la 10 din 11 în total

 1. 1
 2. 2
 1. Literary Studies: Themes and Motifs in Joseph Conrad’s Short Stories

  Studii literare. Teme și motive în povestirile lui Joseph Conrad Autor: Anișoara Pop Editura University Press, 2018 ISBN: 978-973-169-550-1 Volumul explorează, în manieră critică, temele și motivele prezente în povestirile lui Joseph Conrad. Analiză pornește de la premisa că există în literatură anumite tipare, teme recurente, locuri comune, o identitate universală a structurile fictive și că fiecare nouă lectură reprezintă o actualizare și o reorganizare a acesteia coduri anterioare dobândite prin experiența noastră literară. The volume critically explores the themes and motives present in Joseph Conrad's stories. Analysis starts from the premise that there are certain patterns in literature, recurring themes, common things, a universal identity of fictional structures and that each new reading represents an update and a reorganization of previous codes acquired through our literary experience.
 2. Vocabulaire panlatin de sémiologie psychiatrique: les phobies

  Coordonator proiect: Doina Butiurcă Editura University Press, 2019 ISBN: 978-973-169-628-7 Volumul este rezultatul unei colaborării între cercetători din diferite țări neolatine. Cuprinde terminologia și conceptele aferente, din domeniul "fobii", propuse de coordonatorul de proiect, Doina Butiurca. The volume is the result of collaboration between researchers from different neo-Latin countries. It includes the terminology and related concepts in the field of "phobias", proposed by the project coordinator, Doina Butiurca.
 3. A BRIEF HISTORY OF ENGLISH LITERATURE. THE 20th CENTURY - MODERNISM and POSTMODERNISM (var. alb-negru) A BRIEF HISTORY OF ENGLISH LITERATURE. THE 20th CENTURY - MODERNISM and POSTMODERNISM (var. alb-negru)
  New

  A BRIEF HISTORY OF ENGLISH LITERATURE. THE 20th CENTURY - MODERNISM and POSTMODERNISM (var. alb-negru)

  Corina Alexandrina Lirca University Press, 2021 ISBN: 978-973-169-731-4
 4. CULTURE AND LITERATURE. British and American (var. alb-negru) CULTURE AND LITERATURE. British and American (var. alb-negru)
  New

  CULTURE AND LITERATURE. British and American (var. alb-negru)

  Corina Alexandrina Lirca University Press, 2021 ISBN: 978-973-169-732-1
 5. Consultații... de suflet!

  (antologie literar-artistică) Autori: Maria Dorina Pașca Diana Burlacu, Ramona Strete Editura University Press, 2018 ISBN: 978-973-169-525-9 Volumul cuprinde o colecție de 54 de poezii, 11 texte în proză, 10 desene și 36 de autori din anul întâi până în anii terminali, de la medicină, medicină militară, medicină dentară, farmacie, nutriție, studenți români, maghiari și studenți internaționali. Temele abordate sunt foarte diverse și amintesc de emoțiile din anii studenției. ”Motivația” devine un ”Dans armonic” în care ”Visul” și ”Suspinul” îți poartă ”Pașii” ”Îngerului meu” spre ”Biblioteca mea de gânduri” pe acordul ”Viorilor inimii”. ”Dreptatea”, ”Gândul bun” și ”Curgerea timpului” ies din ”Crepuscul” în ”Lumină” și te îndreaptă ”Pe aripa unui înger” spre ”Joia Mare”. The volume includes a collection of 54 poems, 11 prose texts, 10 drawings and 36 authors from the first year to the final years of medicine, military medicine, dentistry, pharmacy, nutrition, Romanian, Hungarian and international students. The topics covered are very diverse and are reminiscent of the emotions of student years. "Motivation" becomes a "Harmonic Dance" in which "Dream" and "Sigh" take your "Steps" of "My Angel" to "My Library of Thoughts" on the accords of "Violins of the Heart". "Justice", "Good Thought" and "The Flow of Time" come out of "Twilight" into the "Light" and direct you "On the wings of an angel" to "Holy Thursday".
 6. Ipostaze și lecturi critice. Secvențe de literatură română

  Autor: Iulian BOLDEA Editura University Press, 2018 ISBN: 978-973-169-567-9 Cartea de faţă reuneşte studii, cronici literare şi eseuri publicate iniţial, în ultimii ani, în reviste de cultură din România şi din Republica Moldova: „România literară”, „Vatra”, „Apostrof”, „Limba română”, „Euphorion”, „LitArt”. Cartea porneşte de la ideea că literatura română de azi are şansa să se reinventeze, dacă îşi ia în serios mizele cu adevărat importante şi îşi asumă, prin instituţii culturale şi academice, prin efigiile sale critice, prin reviste şi alte foruri decizionale, obiectivitatea în judecarea propriei imagini, fără părtinire şi fără tentaţia autoiluzionării. This book brings together studies, literary chronicles and essays initially published in recent years in cultural magazines in Romania and the Republic of Moldova: "Literary Romania", "Vatra", "Apostrophe", "Romanian Language", "Euphorion", "LitArt". The book starts from the idea that today's Romanian literature has the chance to reinvent itself, if it takes it’s really important stakes seriously and assumes, through cultural and academic institutions, through its critical effigies, through magazines and other decision-making forums, objectivity in judgment of its own image, without bias and without the temptation of self-delusion.
 7. ILUZIA NEMURIRII

  MIRCEA CHIOREAN Editura University Press, 2015 ISBN 978-973-169-373-6 Cartea de față își propune să aducă în atenția cititorului un subiect de mare actualitate, finalul vieții și ceea ce este dincolo de el, prin prisma omului de știința și a medicului care nu odată a asistat la despărțirea individului de corpul său fizic și trecerea sa într-o altă dimensiune. Volumul reprezintă o conciliere bazată pe dovezi științifice a unor ani de discuții și polemici legate de ceea ce reprezintă viața, moartea și ceea ce rămâne sau ne așteaptă dincolo de ea. Înainte de a fi o carte cu caracter științific, este în primul rând un element de introspecție și de autoevaluare a spiritualității cititorului. This book aims to bring to the reader's attention a topic of great relevance, the end of life and what is beyond it, through the prism of the scientist and the doctor who many times witnessed the separation of the individual from his physical body and his transition into another dimension. The "ILLUSION OF IMMORTALITY" is a conciliation based on scientific evidence of years of discussion and controversy about what life and death are, and what remains or awaits us beyond it. Before being a scientific book, it is primarily an element of introspection and self-assessment of the reader's spirituality.
 8. THE ILLUSION OF IMMORTAITY - ILUZIA NEMURIRII, limba engleza

  MIRCEA CHIOREAN Editura University Press, 2016 ISBN 978-973-169-455-9 Volumul reprezintă traducerea lucrării editate în 2015 la University Press, Iluzia nemuririi . Cartea de față își propune să aducă în atenția cititorului un subiect de mare actualitate, finalul vieții și ceea ce este dincolo de el, prin prisma omului de știința și a medicului care nu odată a asistat la despărțirea individului de corpul său fizic și trecerea sa într-o altă dimensiune. “ILUZIA NEMURIRII” reprezintă o conciliere bazată pe dovezi științifice a unor ani de discuții și polemici legate de ceea ce reprezintă viața, moartea și ceea ce rămâne sau ne așteaptă dincolo de ea. The volume represents the translation of the work published in 2015 at University Press, The Illusion of Immortality. This book aims to bring to the reader's attention a topic of great relevance, the end of life and what is beyond it, through the prism of the scientist and the doctor who many times witnessed the separation of the individual from his physical body and his transition into another dimension. The "ILLUSION OF IMMORTALITY" is a conciliation based on scientific evidence of years of discussion and controversy about what life and death are, and what remains or awaits us beyond it.
 9. LECȚII DE VIAȚĂ ÎN BLAJUL NATAL

  NICOLAE NEAGU Editura University Press, 2016 ISBN 978-973-169-463-4 Lecțiile de viață din Blajul natal reprezint[ o incursiune într-o imaginară expoziție de tablouri epice, așa cum le intitulează autorul lor, realizate într-un spațiu pictural al urbei natale, plasat în anii copilăriei și adolescenței sale, creionat într-un stil care permite lecturarea cu plăcere a crâmpeielor-memorii, transpuse în adevărate lecții de viață, pilduitoare pentru cei care vor dori să le citească. The volume is more than the autobiographical sketch of the author’s childhood and adolescence spent in Blaj. It rather represents an original monograph of Blaj, presented as a reference cultural center of Transylvania.
 10. A brief history of English literature. From anglo-saxon oral literature to romantic poetry and prose

  Autor: Corina Alexandrina Lirca Editura University Press, 2020, ISBN 978-973-169-655-3 Cartea propusă pentru publicare este un manual universitar conceput pentru a ajuta studenții din anul I să învețe conceptele fundamentale și momentele cheie în evoluția literaturii engleze, cunoscute și sub numele de literatură britanică. De fapt, manualul cuprinde materialul teoretic și practic utilizat în predarea (prin intermediul a 14 prelegeri și 14 seminarii) cursului intitulat Literatura engleză - De la literatura engleză veche pana la romantism, aflat in planul de invatamant al studenților din anul I la programul de licenta Limba și literatura romană - Limba și literatura engleză. Cursul acoperă primele șase perioade majore din istoria literaturii engleze: - literatura anglo-saxonă, - literatura medievală, - literatura renașterii, - literatura restaurării, - neoclasicism, - romanticismul. Acestea reprezinta aproape 1.400 de ani de literatură engleză (de la începuturi în 449 d.Hr. până în 1837), timp în care producția literară s-a perfecționat treptat pentru a atinge etape rafinate ale evoluției literaturii. În studierea curentelor literare cheie, manualul se concentreaza asupra anumitor autori asociați cu aceaste curente, oferind informații despre contribuția lor la literatură, precum și posibilitatea studenților de a intelege si analiza stilul lor literar, prin intermediul unui numar de texte literare întregi sau al unor fragmente. Toate aceste texte folosite pentru intelegere, analiza si interpretare sunt in domeniul public, fiind mai vechi de 200 ani.
Setare Direcție Descendentă

   

Articolele de la 1 până la 10 din 11 în total

 1. 1
 2. 2